Kategoria A1

Jak zdobyć prawo jazdy kat. A1 ?

To proste:
- wystarczy ukończyć 15 lat i 9 miesięcy,
- mieć pisemną zgodę rodzica,
- posiadać dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty),
- odbyć szkolenie teoretyczne oraz praktyczne,
- zdać pozytywnie egzamin teoretyczny i praktyczny.

To wszystko ! ! !

Jakim motocyklem można jeździć mając kat. A1?
- motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A1 powinien:
a) być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 120 cm3 i nieprzekraczającej 125 cm3 o mocy nieprzekraczającej 11 kW,
b) posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg,
c) osiągać prędkość co najmniej 90 km/h;