Kategoria A2

Jak zdobyć prawo jazdy kat. A2 ?

To proste:
- wystarczy ukończyć 17 lat i 9 miesięcy,
- mieć pisemną zgodę rodzica,
- posiadać dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty),
- odbyć szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, (tylko szkolenie praktyczne jeśli posiadamy już kat. A1)
- zdać pozytywnie egzamin teoretyczny i praktyczny, (tylko egzamin praktyczny jeśli posiadamy już kat. A1)

 

To wszystko ! ! !

 

Jakim motocyklem można jeździć mając kat. A2?
- motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A2:
a) powinien być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 400 cm3, o mocy co  najmniej 25 kW i nieprzekraczającej 35 kW,

b) powinien posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg