Egzamin Państwowy

Jakie złożyć dokumenty?

1. Wypełniony wniosek.
2. Jedno zdjęcie.
3. Orzeczenie lekarskie.
4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nauki jazdy.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb.
ul. Gliniana 17
97-300 Piotrków Tryb.
email:sekretariat@word-piotrkow.pl
www.word-piotrkow.pl

TELEFONY:
Sekretariat:
(044) 646 68 73
faks (044) 646 81 32